Франция – желана дестинация за образование

Франция е сред желаните дестинации за висше образование. След Лондон и Бостън, Париж е обявен за най-добър студентски град в света. Неговата популярност се дължи не само на асортимента от курсове, които биват предлагани, наред с най-добрите стандарти на преподаване, но и качеството на студентския живот, както и начинът на живот на подобно привлекателно място правят Париж така популярен по света. Всичко това обяснява в голяма степен, защо във Франция има множество млади хора, които обичат да правят своите високи проучвания.

Елементът качество на студентския живот работи в полза на френските университети, а те от своя страна са приели поредица стъпки, сред които информационни срещи, поставяне на нови студенти във връзка с състуденти и преподаватели, менторинг схеми и т.н. Всичко това навява за по-подобри начини, на посрещане, образование и успешно дипломиране на младите хора, наред с наблюдение и контрол.

Обученията в университетите предлагат повишаване на капацитета, качество и всичко това на разумни и достъпни за младите хора цени.

Студентите в Париж и в други висши учебни заведения във Франция имат право на ползване на университетско жилище. Съществуват и не малко организации, които се занимават със студент по настаняване, кетъринг и предоставяне на стипендии в центрове за информация и документация, уникални мрежи и други. Всичко това допринася и подкрепя в области като обучение, заетост и жилища. Високото ниво на удобства се свежда и до дигитални ресурси.

Подобряванията във физическа среда са особено видими в Париж, където са направени огромни инвестиции. Френската столица може да се похвали с многобройни спортни съоръжения и широк спектър от висококачествени културни удобства, сред които са концерти, изложби, посещения на художествени галерии, музеи и други. Това играе роля и в исторически, и в авангардни театри, опери и мрежа от изкуства и експериментални кина. Всички те са ненадмината по света и на разположение на достъпни цени за студенти.

Разходите за образование във френските държавни университети играе значителна роля в класиранията. Обучения провеждани в Париж, Виена, Цюрих или Берлин, възлизат средно на по-малко от $ 1000, за разлика от Съединените щати, където образоването на младите достига 30 000 щатски долара. Ето, защо и първата магистърска степен във Франция е 10 пъти по-евтина, от тази в САЩ, Великобритания и Австралия. Освен това студентите могат да се възползват и от публично финансиране.